Skip to main content
Nyheter

Uppföljning låsbyte

By 2023-04-03maj 20th, 2023No Comments

Låsbytet är nu genomfört – nya låskistor i lägenhetsdörrar, nya låscylindrar i samtliga dörrar (ca 170 st) och nya nycklar är distribuerade – tack för gott samarbete. Vi har fått byta ut några låscylindrar som tyvärr blivit fel men på det stora hela har det fungerat bra. Vid en akut situation där du behöver komma in i din lägenhet så finns numera föreningens huvudnyckel hos Låscenter, du hittar information om detta på informationstavlan i trapphuset, utryckningskostnad står lägenhetsinnehavaren för. Samtliga i styrelsen har tillgång till fastighetsskötarnyckel som öppnar samtliga dörrar förutom just lägenhetsdörrar. Vid behov av extra nycklar eller taggar så kontaktas föreningens kassör Arne Sällström, kostnaden debiteras lägenhetsinnehavaren med 246 kr för en nyckel och 60 kr för taggar.