Skip to main content

Styrelsen

Styrelsen i föreningen utgörs av medlemmar som utför styrelsearbetet på frivillig basis mot en blygsam ersättning.

Kassören är arvoderad av föreningen.

Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss.

 

Börje Tysklind
Ordförande
070-330 11 80

Peter Jonasson
Sekreterare
070-207 57 46

Arne Sällström
Kassör
076-789 27 57

Carl-Johan Alberg
Styrelseledamot
070-778 25 71

Eva Holmgren
Trädgårdsansvarig
070-226 13 92

Claes Carlsson
Suppleant
072-746 29 56

Kjell Stillman
Suppleant
076-76 76 996

Fastighetsskötsel

Martin Sollander AB
Fastighet, värme, vatten, m.m
Dagtid 07:00-16:00
Jour (endast akuta fel) 16:00-07:00 samt helger

021-18 85 80
felanmalan@sollander.se

Nycklar/Taggar

Vid problem med lås, nycklar eller taggar: kontakta Arne eller någon i styrelsen.

Utelåst?
Låscenter har tillgång till huvudnyckel.

Öppettider butik 7-16 vardagar

Butik: 021-18 00 92
Jour: 021-18 00 92

Utryckningskostnad betalas av bostadsrättsinnehavaren.

Hissar

Vid problem med hissar kontakta styrelsen.

Vi har serviceavtal med Schindler Hiss AB.

020 – 31 33 33

TV/Bredband

Vid problem med TV, bredband eller fast telefoni. Kontakta Telias kundservice.

90200
Telia mina sidor