Skip to main content
Nyheter

Gemensam el – kanske mer känt som IMD El (Individuell mätning och debitering)

By 2023-05-16maj 20th, 2023No Comments

Vid föreningens årsstämma 2022 fick styrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ”Gemensam el” vilket också brukar benämnas IMD El. Idag har varje lägenhetsinnehavare sitt eget elavtal och föreningen har ett elavtal, för alla dessa betalar vi fasta avgifter. Tanken med IMD är att enbart ha ett elavtal i föreningen varifrån alla lägenhetsinnehavare får sin el, på detta sätt får vi bort en massa fasta avgifter. I det nya systemet kommer elförbrukningen fortfarande mätas individuellt och debiteras lägenhetsinnehavaren så var och en kommer fortfarande att betala sin egen elförbrukning. Den som idag t ex har Mälarenergi som leverantör betalar 1.860 kr i fasta avgifter/år (120 kr+35 kr x 12 månader). Ser man detta på 59 lägenheter i föreningen så kan vi komma bort från 110.000 kr i fasta avgifter/år.

Om föreningen väljer IMD El så plockas samtliga nuvarande elmätare bort, i och med att alla elmätare plockas bort så upphör samtliga elavtal att gälla. Även för dig som just nu kanske har ett fast elavtal så upphör det avtalet att gälla eftersom du inte längre har någon elmätare. Dessa gamla elmätare ersätts med nya anpassade för IMD El, därefter kommer det enbart finnas ett elavtal som står på föreningen. Det innebär att du som lägenhetsinnehavare inte längre har en elmätare för vilken du kan teckna ett eget elavtal, dvs du kan inte själv välja din elleverantör. Med IMD El är det föreningen som tecknar avtal med en elleverantör och varje lägenhetsinnehavare får sin el genom föreningens elavtal.

För den enskilde lägenhetsinnehavaren ligger alltså det positiva i lägre kostnader. För föreningen ligger det positiva i att med all elförbrukning från alla lägenheter så blir föreningens elförbrukning mycket större och kan förhandla med elleverantörer på ett förmånligare sätt. Men den främsta fördelen för föreningen kommer den dagen då föreningen eventuellt går vidare med att installera solceller på taken. Systemet tillåter enbart installationer efter den förbrukning som finns på elavtalet, med förbrukningen i alla lägenheter kan föreningen därmed göra en mycket större installation som ger mycket mer solenergi. I detta ligger den stora förtjänsten att den egentillverkade energin från solceller kan förbrukas inom föreningens lägenheter. Soliga dagar när mycket el från solpaneler tillverkas kan inte föreningen själv förbruka all denna el, att sälja den vidare externt ger inte så stora inkomster men att däremot kunna förbruka den i föreningens lägenheter ger den stora förtjänsten med solceller på taket. Detta är det positiva med IMD El om man ser till föreningen.

För föreningen innebär en förändring till IMD El en investering på ca 300.000 kr i nya elmätare anpassade för IMD El, detta kan vi göra avskrivningar på över en tid av 10 år vilket ger en årskostnad för föreningen på 30.000 kr. I nuvarande ekonomiska läge vill inte styrelsen lägga ytterligare kostnader på föreningen utan denna åtgärd bör finansieras genom att göra ett påslag med ca 20 öre per kilowatt för den el som lägenhetsinnehaven köper från föreningen. Beroende på hur mycket el som förbrukas i lägenheten ger detta en årskostnad på ca 400 – 600 kr vilket reducerar tidigare nämnda besparing av fasta avgifter på ca 1.860 kr så att nettobesparingen för varje lägenhetsinnehavare bör kunna bli ca 1.200 – 1.400 kr/år.

Då IMD El är något som varje lägenhetsinnehavare och även föreningen tjänar på så är denna åtgärd något som styrelsen rekommenderar. Dock kan inte styrelsen ta beslut i denna fråga utan det är ett beslut som måste tas på föreningens årsstämma. Efter beslut och beställning är det för närvarande ca 8 månaders leveranstid vilket gör att själva åtgärden blir aktuell tidigast i början av 2024.