Skip to main content
Nyheter

Informationsmöte IMD-El

• Plats: Församlingshemmet Viksängskyrkan
• Tidpunkt: 12 mars kl. 18.00

Samtliga medlemmar inbjuds till ett informationsmöte om IMD-El (Individuell Mätning och
Debitering av el). Detta är en fråga som varit aktuell i föreningen en tid och vid senaste
Årsstämman fattades beslut om införande av IMD-El i föreningen. Olika orsaker har gjort att styrelsen valt att avvakta införandet och öka kunskapen i föreningen varför vi inbjudit Per-Anders Larsson från Mälarenergi till detta informationsmöte. Kom och lyssna samt ställ dina frågor.

Välkomna!

Styrelsen Brf Slören 2