Skip to main content
 
 

Välkommen till BRF Slören 2

En bostadsrättsförening vid Mälaren

BRF Slören 2

Området Öster Mälarstrand är en del av Centrala Mälarstranden (tidigare kallad Centrala strandzonen) i Västerås som sedan en längre tid planerats för bostadsbebyggelse.
Ett stenkast från Mälaren och omgiven av vatten ligger vår bostadsrättsföreningen Slören 2.

Översiktsplan

Redan 1994 togs en fördjupad översiktsplan fram för Öster Mälarstrand med syftet att konkretisera visionen att utveckla Västerås till en Mälarstad.

Den östra delen av området, Öster Mälarstrand etapp I, bebyggdes med bostadshus under åren 1997-2003.

Läs mer om föreningen